Schaduwmanagement is het coachen van interim managers door een interim manager.

Een interim manager heeft veel zelfvertrouwen en moet vaak oplossingen verdedigen tegen de mening en weerstand van de omgeving in. De interim manager verbetert het werk en welzijn van de medewerkers en de continuïteit van de organisatie waar hij werkt. Reflectie op gedrag en houding van de interim-manager is daarom van groot belang en is binnen de organisatie waar deze werkt op een objectieve manier niet mogelijk. Interim management kent specifieke fases met gewenste resultaten per opdracht. Daarom is schaduwmanagement door een interim manager effectiever dan door een algemene coach. Het kan gaan om structurele coaching van b.v. 5 tot 10 zittingen van 1,5 uur per opdracht of enkele keren “klankborden”. Het verschil met coaching is dat de persoon in relatie tot de specifieke interimopdracht centraal staat en het schaduwen eindigt met het eindigen van de opdracht. Zowel de interim manager zelf als een interim-management bureau kan opdrachtgever zijn. Is dat laatste het geval, dan is er expliciet aandacht voor het mogelijke verschil in belang van de interim-manager en het belang van het interim-management bureau.

Coachen van managers:

Jan Heijs heeft ervaring in het coachen van directies en andere leidinggevenden. Dat kan vanuit het perspectief van de ontwikkeling van de persoon in verhouding tot de uit te voeren taken maar ook n.a.v. een reorganisatie opdracht. De coaching bestaat meestal uit vijf tot tien coaching gesprekken van 1,5 uur. Doel van het van het coachen is om de betreffende persoon effectiever te laten werken en zich persoonlijk verder te ontwikkelen. Het gaat uitdrukkelijk niet om hoe de coach het zelf zou doen. Coaching hoeft niet te eindigen met het eindigen van de opdracht en kan ook eerder eindigen.

Wordt om coaching gevraagd door een werkgever dan moet helder zijn wie de te coachen persoon beoordeeld op vooruitgang t.o.v. de door de werkgever gestelde doelen. De coach werkt voor de te coachen persoon en rapporteert inhoudelijk niet aan de werkgever, hooguit procedureel.