Gun Papoea jeugd eenzelfde kans op onderwijs en ambities als u!
Van de afdracht van 1% van de opbrengsten van HMO als gift naar Papoea Jeugd naar School (PJNS) wordt onderwijs bekostigd voor Papoea’s die de verpleging in willen of dorpsverzorgster worden in hun dorp in de jungle. Daarmee wordt het werk van mijn schoonvader voort gezet die als gouvernementsarts in de 50- iger jaren dorpsverzorgsters voor in de jungle (basiskennis van diëtiste, huisarts, verpleegster, vroedvrouw en consultatiebureau tegelijk) op leidde als toen zeer innovatieve zorg. Voor € 80 kan een student een schooljaar door PJNS ondersteund worden, zijnde maximaal 2/3 van de kosten als bijdrage om ook de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren.

Papoea’s wonen in West – Papoea, tot 1962 Nederlands Nieuw Guinea.
Het is het westelijk deel van het meest oostelijke eiland van Indonesië en ligt ten noorden van Australië. Het is even groot als Frankrijk, kent amper wegen en is op enkele steden na één groot oerwoud. Onderwijs is voor de Papoea’s is nodig omdat 85% van de bevolking nog in de rimboe woont en leeft van verzamelen, landbouw en jagen, kortom dat wat in het oerwoud beschikbaar is. In rap tempo worden grote stukken oerwoud in concessie gegeven aan grote ondernemingen voor mijnbouw, palmolie of hout plantages etc. Daarmee wordt het leefgebied voor 85% van de bevolking snel kleiner en zien zij de noodzaak tot verandering. (zie ook fragmenten van de PJNS film: “Jagers & verzamelaars en 4-wheel drives in Papua” waarop studenten uit leggen waarom onderwijs voor hen persoonlijk van belang is.)

Landkaart van Indonesië en Papua Nieuw Guinea

Indonesië, het rode deel is Papoea

De financiering van het onderwijs door de overheid is te beperkt om de toegankelijkheid voor Papoea’s te waarborgen. Zo is het onderwijs t/m de derde klas middelbare school gratis, maar is er geen geld voor de verplichte boeken, schooluniformen en een voor velen noodzakelijk verblijf in een internaat als de school te ver weg is van huis. Verder worden leermiddelen amper door de overheid gefinancierd en is er b.v. wel een schoolgebouw maar geen geld voor het onderhoud ervan. Een bibliotheek wordt b.v. wel verplicht gesteld maar niet gefinancierd. In acht nemend dat de meeste ouders geen of weinig inkomen hebben, en leven van wat het oerwoud hun biedt,  is duidelijk dat door deze kosten de toegankelijkheid van school voor Papoeakinderen een groot probleem is.

Papoea Jeugd naar School (PJNS) heeft een comité ter plaatse dat alle aanvragen voor ondersteuning beoordeeld, na goedkeuring de betalingen regelt en de uitvoering regelmatig controleert. Verder heeft PJNS de ANBI status, is aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsverwerving en heeft zeer lage overheadkosten 14% (norm max. 20%). Het steunt momenteel 1200 leerlingen en 20 scholen en internaten.

De leerlingen die nu een beroepsopleiding voor de zorg volgen en ondersteund worden zijn:

 1. Albertus Komoyap, 2e semester, Merauke.
 2. Christina Nbibin Eninggugop, 2 semester, Merauke
 3. Fransiskus Xaverius Wanda, 2e semester, Merauke.
 4. Koleta Bekman, 2e semester, Merauke.
 5. Martina m. Tuwok, 4e semester, Merauke.
 6. Ogi Salaime Eustanus, 4e semester, Merauke.
 7. Susana Marice Yotha, 4e semester, Merauke.
 8. Yustina F.S. Gebze. 4e semester, Merauke.

Zij krijgen een bedrag van € 180,- per jaar toegekend dat gecontroleerd per maand wordt uitbetaald. De eigen bijdragen aan een opleiding zijn zo’n € 250,- per jaar. Het verschil van € 70,- moeten ze dus zelf betalen om het eigen initiatief te stimuleren. In het laatste jaar wordt een dubbele vergoeding betaald i.v.m. de hoge examen- en afstudeerkosten.

Heijs M.O. en Maatschappelijk Ondernemen
Voor Heijs M.O. staat maatschappelijk ondernemen vanuit eigen kracht bij onze dienstverlening centraal. Door uw bijdrage via het inhuren van HMO geeft u Papoeajeugd de kracht om zelf ook een goede toekomst op te bouwen en de zorg aldaar te versterken.

Wilt u meer weten of doen?  Kijk opwww.Papoeajeugdnaarschool.nl
– Op deze site vind u meer informatie en is ook een deel te zien van een film van 20 minuten waarin drie Papoea’s uitleg geven waarom onderwijs voor hen en hun land belangrijk is.
-Kijk op de site van Papua Jeugd naar School met mogelijkheden om meer te doen o.a.:

 1. PJNS binnen het eigen bedrijf voor te dragen om b.v. onderdeel te worden van een goede doelen kerstpakket of doel van giften bij een jubileum.
 2. Tentoonstelling en/of film c.q. beamer presentatie binnen eigen bedrijf is mogelijk.
 3. Zelf donateur worden van PJNS.