Typering expertise

Via Heijs management Ondersteuning werk ik sinds 1992 deels, en sinds 1999 volledig als zelfstandig interim-manager na 20 jaar als directeur te hebben gewerkt in diverse sectoren. Naast het interim werk is er ruimte voor praktisch advieswerk, projectmanagement, workshops, management coaching en schaduwmanagement. Sterk op het snijvlak van strategie en visie met alle onderdelen van bedrijfsvoering, inclusief bouw. Een integrale aanpak op maat met een scherp oog voor uitvoerbaarheid en resultaat kenmerkt zijn aanpak.

Inmiddels zijn een honderdtal grote en kleine opdrachten met succes afgerond.
Daarnaast heb ik meegewerkt aan het tot stand komen van het “Handboek oprichten gezondheidscentrum / HOED” van de Landelijke Vereniging Geïntegreerde eerste lijn en de Klapper “Bouw Eerste Lijn” van de LVG en LHV – Bouwadviesgroep. Ook heb ik diverse cursussen gegeven o.a. over de financiering van zorg en van de gebouwen in de eerste lijn.
Hieronder vindt u een uitgebreide lijst van opdrachten.

Branches:
Eerste lijn gezondheidszorg:

 • Gezondheidscentra
 • Paramedisch centrum
 • Huisartsen
 • Farmacie
 • Verloskunde
 • Huisartsenpost
 • Huisartsenlaboratorium
 • Zorggroep

Andere branches:

 • Zorgverzekeraars,
 • Verpleeg- en verzorgingshuizen.
 • Brancheorganisatie zorg
 • Volwasseneneducatie,
 • Sociaal cultureel werk.
 • Jeugdhulpverlening.

Persoonlijke typering

Persoonlijk thema: Maatschappelijk ondernemen met oog voor kwaliteit leidt tot betere kostenbeheersing dan alleen sturen op de kosten.
Mijn werkstijl kenmerkt zich door: een zakelijk-motiverende wijze van leidinggeven, vertrouwenwekkende en energieke persoonlijkheid, integraal beleidsmatig denkvermogen, op het gebied van bouw en financiën sterk. Resultaat- en uitvoeringsgericht.
Bovenstaande combineer ik met twintig jaar ervaring als directeur van instellingen in de jeugdhulpverlening, het sociaal cultureel werk en de gezondheidscentra. Instellingen waarbinnen, vanwege de grootte (12 tot 150 FTE), geen stafmedewerkers aanwezig waren. Daardoor ben ik breed inzetbaar.
In die jaren heb ik ook een tiental bestuurs/c.q toezichtfuncties bekleed o.a. op het gebied van regionale zorgintegratie, werkgeversverenigingen en vakbond.

Opleiding:

 • Governance in one day, Dite Husselman, 2017.
 • Schaduwmanagement opleiding Hendriks-van Veen 2011, opname landelijk register schaduwmanagers.
 • SIOO, opleiding organisatieadviseur en interim management, diploma 1999.
 • Voortgezette opleiding Management en Organisatie, diploma 1986.
 • Sociale Academie, cultureel- en opbouwwerk, diploma 1976.
 • Middelbare school met HEAO- vakkenpakket, diploma 1972.

Prive:

 • Gehuwd.
 • Twee kinderen.
 • Geboren: Boxmeer, 3-7-1954.
 • Hobby’s: Volleybal/badminton, Historische romans, Postoorlog.

Lopende Opdrachten

OpdrachtgeverAard van de opdrachtPeriode
Gemeente UtrechtAnalyse en rekenmodel huisvestingslasten 1e lijns zorg2023 - heden
Gemeente LansingerlandBehoefte huisvesting 1e lijns zorg, ouderenwoningen, sociaal domein Blijswijk2022 - heden
Gemeente LansingerlandKader voor gronduitgifte en grootte gezondheidscentrum, sociaal domein, nieuwbouwwijk wilderszijde, Berkel en Roderijs2022 - heden
Heemraad bouw AmstelveenGezondhuis Aalsmeer, huurders vinden voor concept van multidisciplinaire 1e lijns zorg, sociaal domein.2022-heden

Onlangs afgeronde opdrachten

OpdrachtgeverAard en resultaat van de opdracht Periode
Koepel van 3 gezondheidscentra en twee apothekenInterim bestuurder: faillisement voorkomen, bezuinigingen opvangen, extern en intern vertrouwen herstellen, reorganisatie intern, transparanter RvT, fuseren. Na fusie interim bestuurder gefuseerde organisatie negen gezondheidscentra - vier apotheken.2013 -
juni 2016
huisartsenpensioenfonds SPHopzetten onafhankelijk loket/website voor steun bij integrale ontwikkeling eerstelijnsvastgoed2016 -
2017
Huisartsenpost-ZorggroepSchaduwmanagement regiomanager2014
huisartsenposten DrentheAdvies verkorten aanrij- en behandeltijden spoed visites en consulten.2013 -
2014
Duo praktijk Huisartsen LandsmeerOnderhandelingen ontwikkelaar huur- en opleverniveau HOED2016-17
Apotheek en huisartsen Haarlemhaalbaarheid tijdelijk centrum i.v.m. veel renovatie en nieuwbouw2016
koepel gezondheidscentra DiemenInterim bestuurder. Financiële problemen opgelost, strategisch beleid uitgezet en fusie met andere koepeljuli 2018 t/m april 2020
Rijncoepel, Noordwijkinterim bestuurder, vertrouwen management hersteld, nieuw strategisch beleid opgezet en praktisch ingevuldmei 2017 - april 2018
Gezondheidscentrum Korte Akkeren Goudaevaluatie 10 jaar gezondheidscentrum en resultaten multidisciplinaire zorgokt. 2016 - feb. 2017
Gezondheidscentrum Samen Beter Den Boschcoaching nieuwe directie2019
Stichting Sociaal Fonds GezondheidscentraLandelijk advies arbeidsmarktpositie fysiotherapeuten in loondienst gezondheidscentraJuli 2020 - 2021
Indigo POH-GGZPOH-GGZ detachering, kostprijs analyse en marktadvies2021-2022

Afgeronde Opdrachten

NaamAard en resultaat van de opdrachtPeriode
ZorgverzekeraarOpleiden en coachen 5 projectleiders geïntegreerde eerste lijn en advies t.a.v. zorginkoop eerste lijn. 35 projecten in Amsterdam en Utrecht (o.a. Utrecht Overvecht, multidisciplinaire populatiegerichte samenwerking leidde tot 4% besparing zorgkosten.)apr 2008 –
aug 2009
Multifunctioneel zorgcentumProjectleider combinatie eerste lijn, intramuraal V&V, gemeentelijk loket, welzijn in Amsterdam. Resultaat: samenwerkings- en huurovereenkomst voor nieuw gebouw met twaalf deelnemers.sep 2007 –
mrt 2008.
Paramedisch centrum
Projectleider opzet Para Medisch Centrum in Krimpen a/d IJssel. Netwerk van 10 disciplines: visie, interne organisatie, productontwikkeling, PR
2008 -
2009
Gezondheidscentra interim
Interim directeur na conflict / financiële problemen.
In vier loondienst-gezondheidscentra Randstad.
1996
1998
1999
2003
gezondheidscentra
opstart
Interim directeur start centrum met vrij gevestigden in Vinex wijk. Centrum opgericht en (financieel) lastige aanloopperiode overbrugd.jul 2004 –
okt 2005
Gezondheidscentra bestuurlijkBestuurlijk / juridische vormgeving gezondheids centrum met vrij gevestigden Kampen2011
Gezondheidscentra conflictenConflictbemiddeling samen met advocaat bij uiteenvallend centrum van vrij gevestigden.
Voorkomen dat men bij de rechter terecht kwam.
jan 2007 –
dec 2007
SchaduwmanagementSchaduwmanagement interim-regiomanager huisartsenpost - zorggroep.2011 -
2012
CoachingCoaching directeur gezondheidscentrum, relatie samenhang financieel beleid en strategisch beleid.2008 -
2009
CoachingCoaching directeur gezondheidscentrum op bestuurlijke positie.2006 en 2016
CoachingCoaching directeur welzijnsorganisatie op funktioneren in opdracht bestuur.2003
Brancheorganisatie
Gezondheidscentra
Interim-stafmedewerker financiën en arbeidsvoor- waarden LVG ivm ziekte en herdefenitie functie2000
GezondheidscentraFinanciële adviezen/beroepsprocedures tav. extra financiering als gezondheidscentrum of bij financiële problemen.1999 -
heden
FysiotherapieWorkshop "Bedrijfsvoering fysiotherapie in gezondheidscentra" i.o.v. LVG en advies hierover aan een gezondheidscentrum.2011
Woningcorporaties
Zorgverzekeraar
Gemeente
Zorgverleners
Regionale Ondersteunings
organisaties
T.b.v.
ontwikkeling
Gezondheidscentra HOED
Projectleider ontwikkelen gezondheidscentra met grote groepen vrij gevestigden in bestaande situatie. 1,5 tot 2 jaar per project, altijd 2 tot 4 projecten. Visie formuleren, interne en bestuurlijke organisatie, overgangsproblemen op lossen, financiën en bouw.
O.a. Zevenhuizen, Borne, Zwolle, Katwijk aan Zee, Bodegraven, Gouda Oosterwei en in Korte Akkeren, Nieuwleusen, Moordrecht, Terborg, Oosterhout (NB), Bleiswijk, Rozenburg, Dordrecht (2x), Berkel en Rodenrijs, Zaandam, Landsmeer en op diverse locaties nog adviezen.
1999 –
heden
FarmacieProjectleider dienstapotheek oosten van het land. Onderlinge verschillen apothekers verenigd in één beleid t.a.v. wens dienstapotheek.2005 -
2007
Bouwpoot zorg
V&V en gezondheidscentra
Interim directeur ter overbrugging vertrek directie2005 -
2006
Bouwpoot zorg
V&V en gezondheidscentra
reorganisatie naar ondernemend, oplossen V&V bouwproblemen.2009 -
2010
Hoofd verloskunde eerste lijnReorganisatie organisatie voor thuisbevalling. Bedrijfsvoering verbeterd, taakdelegatie ingevoerd en tekort aan verloskundigen opgevangen waardoor werkdruk verloskundigen te hoog was waardoor er uitval was en nog meer uitval dreigde.jun 2003 -
jun 2004
Koepel verpleeghuizenAdvies: strategisch herfomuleren beleid medische dienst in relatie tot extramuraliseren en eerste lijn.mei 2002 –
mei 2003
VerloskundeCrisismanagement eerstelijnsverloskunde vijf projecten midden- en zuid Nederland iov KNOV. O.a. regionale steunorganisatie opgezet voor 60 verloskundigen, herschikking nachtdienst, verbetering bedrijfsvoering, opzetten praktijk.2001 -
2002
HOEDVier solisten hadden veel geïnvesteerd in hoed en bouw zou starten. Faillissement voorkomen en lening mogelijk gemaakt. I.o.v. regionale huisartsenvereniging.2001
HOEDVerdeelsleutel ontwikkeld voor drie huisartsen die onenigheid hebben over tijdsinvestering, kosten en opbrengsten.2010
Integrale zorg en zorgverzekeraarMeedenken over visie en geheel nieuwe opzet eerste en tweede lijnszorg in Vinexwijk IJburg (60.000 inwoners) Amsterdam i.o.v. Zorgverzekeraar, projectleider bouw 1e centrum2000 -
2002
VolwasseneducatieInterim directeur provinciale ondersteunings- organisatie volwasseneducatie. Faillisement voorkomen erna fusie met vier andere partijen.1992 -
1993
Sociaal cultureel werk / kinderopvangLid bezwarencommissie welzijnskoepel stadsdeel in Amsterdam bij functieherwaardering2007
Sociaal cultureel werkInterim-regiomanager stadsdeel in Amsterdam. Vijf uitvoeringslocaties reorganiseren qua interne organisatie bij overgang stad - stadsdelen.1992