Interim- en projectmanagement – organisatieadvies en management coaching

Heijs Management Ondersteuning, eenmansbedrijf van Jan Heijs, bestaat vanaf 1992. Na twintig jaar eindverantwoordelijk directieschap in diverse sectoren, ben ik in 1999 fulltime gestart met mijn bureau dat zich richt op interim-management. Daarnaast is er ruimte voor praktisch advieswerk, projectmanagement, workshops, management coaching en schaduwmanagement. Een integrale aanpak op maat, en eerder streven naar meer omzet dan bezuinigen, leidt tot meer resultaat.
Mijn laatste vaste baan – directeur van twee, en voorzitter van het managementteam van vijf gezondheidscentra – heb ik gecombineerd met mijn eigen bureau en met de SIOO studie voor organisatieadviseur en interim-manager. Om continuïteit en kwaliteit te waarborgen ben ik lid van het Netwerk Zorg Experts (www.NZE.nu) en van het keurmerk “De Eerstelijns Consultant”.

Vanaf 1992 heb ik een honderdtal grote en kleine opdrachten uitgevoerd:

 • Een tiental interim management opdrachten bij gezondheidscentra (vrij gevestigd-loondienst-koepel), apotheken, verloskunde, bouw/ontwikkeling eerste lijn, volwasseneducatie, sociaal-cultureel werk en interim-directeur ZorgGoed Nederland, de bouwpoot van Zorggroep Almere voor gezondheidscentra en verpleeg/verzorgingshuizen. (Resultaten: fusie, reorganisatie, bezuinigingen, faillissement voorkomen – ism bank/bijzonder beheer), klantgericht.)
 • Projectleider Geïntegreerde 1e lijn, programma grote steden, AGIS Zorgverzekeringen. Opleiden en coachen 5 projectleiders multidisciplinaire zorg, wijkgerichte aanpak/gebiedsgerichte inkoop in samenwerking met Gemeenten (35 projecten o.a. Utrecht Overvecht: betere zorg kost bewijsbaar minder.)
 • Zes reorganisatie en crisismanagement opdrachten in de verloskunde: opzet regionale ondersteuning voor 22 maatschappen in Amsterdam (AGIS-zorgverzekeringen), vijf crisis-projecten voor de landelijke organisatie voor verloskundigen KNOV en Achmea-PWZ.
 • Vijftien keer projectleider opzet (visie/bouw/financiën/prijsonderhandelingen/nieuwe organisatie) gezondheidscentrum tbv. Woningbouwcorporatie, gemeente, gebruikers.
 • Projectleider Geïntegreerde 1e lijn, Programma Grote Steden, Agis Zorgverzekeringen.
 • Een vijftal opdrachten conflictbegeleiding/financiële crisis in de sector huisartsen.
 • Management coaching / schaduwmanagement opdrachten directie/bestuurder (koepel van) gezondheidscentra, zorggroep, sociaal cultureel werk.
 • Een opdracht voor een Project Ziekteverzuim in de kinderopvang.
 • Een dertigtal adviezen over de financiering en bouw van gezondheidscentra/HOEDEN en verpleeghuizen.
 • Projectmanager namens zorgverzekeraar Agis: vanuit een nieuwe zorgvisie inhoudelijk bouwcoördinator voor een wijkzorgcentrum in de nieuw te bouwen wijk IJburg.
 • Tijdelijk stafmedewerker personeel en financiën bij de L.V.G. (nu INEEN)
 • Diverse kleinere opdrachten o.a. opzet Dienstapotheek, strategische keuzes medische dienst verpleeghuizen, cursussen “financiële regelgeving in de praktijk”, “financiën en nieuwe centra” gezondheidscentra/HOED van de LVG en Bouwadviesgroep LHV/Pfizer, “marktwerking, Macrofinanciering & micro effecten” voor de LHV, De startende huisarts, workshop “Bedrijfsvoering fysiotherapie in gezondheidscentra” voor de LVG (nu INEEN).

Bovenstaande combineer ik met twintig jaar ervaring als directeur van instellingen in de jeugdhulpverlening, het sociaal cultureel werk en de gezondheidscentra. Instellingen waarbinnen, vanwege de grootte (12 tot 150 FTE), geen stafmedewerkers aanwezig waren. Daardoor ben ik breed inzetbaar. In die jaren heb ik ook een tiental bestuursfuncties bekleed o.a. op het gebied van regionale zorgintegratie.

Mijn persoonlijke werkstijl kenmerkt zich door: een zakelijk-motiverende wijze van leidinggeven, vertrouwenwekkende en energieke persoonlijkheid, integraal beleidsmatig denkvermogen, op het gebied van bouw en financiën sterk. Resultaat- en uitvoeringsgericht.