“Op weg naar uw gezondheidscentrum”

Korte toelichting: “Alle fasen en aspecten voor de ontwikkeling naar een gezondheidscentrum incl. bouw en financiën.” Deze geactualiseerde cursus is reeds geven aan zorgverleners, Regionale Ondersteuning Structuren (ROS) voor de 1e lijn, Corporaties met maatschappelijk vastgoed en vermogensbeheerders die in gezondheidscentra willen investeren. Lees meer..

“Marktwerking, macro-financiering en micro effecten op de praktijk”.

Korte toelichting: “Deze workshop wordt steeds geactualiseerd en laat kansen zien voor een vraaggerichte bedrijfsvoering in de eerstelijnszorg die in speelt op marktontwikkelingen in de zorg. Hij wordt enkele keren per jaar gegeven aan laatste jaars huisartsen in opleiding maar is ook geschikt voor praktijken die hun strategisch beleid willen bepalen. Omdat de cursus steeds aangepast wordt staat er geen verdere informatie nop de site.